Hoppa till innehåll
Kreditio.se » Nyheter

Nyheter

Skimming

Skimming, även känt som kortskimming är ett bedrägeri som används för att ta reda på kortinformation. Det är en olaglig handling och innebär att någon installerar en elektronisk läsare på en kortterminal. När du sedan använder kortet på kortterminalen så läser den av ditt kort… Läs mer »Skimming

Kortnummer

Kortnumret är en unik kombination av nummer som identifierar ett specifikt betalningskort. Alla kreditkort och andra betalkort som debetkort och bankkort har ett kortnummer och de består av 16 siffror. På de allra flesta kort står även kombinationen av de 16 siffrorna på framsidan på… Läs mer »Kortnummer

Kortutgivare

En kortutgivare är ett företag, oftast en bank eller annat finansiellt institut som utfärdar olika betalningskort. I denna förklaring går vi in djupare på hur en kortutgivare fungerar och vilka som är populärast. Kortutgivaren som står bakom kreditkorten är även de som bestämmer villkor, avgifter,… Läs mer »Kortutgivare

Kreditgräns

Kreditgräns även kallat maxkredit eller kreditutrymme är beloppet som du får spendera varje månad med ett kreditkort. Denna bestäms i förväg av kortutgivaren och står i kreditvillkoren. Hur hög är kreditgränsen? Hur hög kreditgräns du har beror delvis på vilket kreditkort du har skaffat. Olika… Läs mer »Kreditgräns

Valutapåslag

Om du genomför köp i en annan valuta än den svenska kronan så tillkommer ofta ett valutapåslag. Valutapåslag är en avgift som din kortutgivare tar ut för att växla dina SEK till den utländska valutan. Valutapåslaget anges i % och dras på den totala summan… Läs mer »Valutapåslag

Kortinnehavare

En kortinnehavare är en person eller organisation som beviljats tillstånd att använda ett kort av kortutgivaren. Kortinnehavaren har alltså ingått ett avtal med kortutgivaren och är skyldig att följda de regler och riktlinjer som gäller. Inom kreditkort har en kortinnehavare möjligheten att nyttja ett så… Läs mer »Kortinnehavare

child theme wp