Hoppa till innehåll
Kreditio.se » Kreditränta

Kreditränta

Kreditränta är en avgift som kreditutgivaren tar ut om du inte betalar inom de räntefria dagarna. En kreditränta kan vara både rörlig och fast men det vanligaste är att den är rörlig. Det innebär att den kan röra sig under löptiden av krediten. Räntan anges i % och oftast är det då årsräntan som avses men i vissa fall är det månadsräntan, men i så fall är det markerat.

Viktigt att notera är att krediträntan endast avser räntan för krediten och inte den totala kostnaden av krediten. Den totala kostnaden av krediten är istället den effektiva räntan.

Beroende på hur stor risk kreditgivaren tar när de ger dig en kredit kommer krediträntan att öka eller minska. Vilket är anledningen till att krediter utan säkerhet har en betydligt högre kreditränta än de med säkerhet. Då är det inte lika stor chans att du betalar tillbaka krediten och därför måste kreditutgivaren höja räntan på dessa krediter.

Kreditränta på kreditkort

Hos kreditkortet är krediträntan central då det är avgiften som snabbt kan göra ett kreditkort dyrt. Genomsnittet för kreditkort är att krediträntan ligger mellan 15-20 % per år men de finns kort med lägre och högre räntor också. Se därför till att du inte väljer ett kort med onödigt hög kreditränta utan leta efter kreditkort med lägre ränta. Krediträntan är vanligtvis rörlig när det kommer till kreditkort vilket innebär att den kan ändras under tiden. Däremot är det inte troligt att den förändras mer än någon procent då det är styrräntans justeringar som påverkar detta.