Hoppa till innehåll
Kreditio.se » Villkor för kreditkort

Villkor för kreditkort

Villkor för kreditkort

Du ska alltid läsa igenom villkoren för ett kreditkort noggrant innan du ansöker. Här står viktig information kring hur du får använda kortet och vilka skyldigheter som medförs. Här går vi närmare in på vilka villkor som ett kreditkort har och vad du ska se upp för. Är du redo?

Vad består kreditkortens villkor av?

Ett kreditkorts villkor består av två delar. Första delen handlar om hur du får använda kortet, vad som gäller vi obehöriga köp och vad som gäller vid uppsägning av kortet. Den andra delen handlar om själva kortets villkor som förmåner, försäkringar, avgifter och räntor.

Den första delen är viktig att läsa men är hyfsat lika för alla kreditkort. Däremot skiljer sig den andra delen mer mellan olika kreditkort och därför är den extra viktig att ha koll på.

Krav

Du hittar bland annat kraven för att bli godkänd till kreditkortet i villkoren. Vanligt är att du behöver bara minst över 18 år, ha en fast inkomst och inga betalningsanmärkningar. Du får inte heller ha skulder hos kronofogden och måste ha varit folkbokförd i Sverige i minst några år.

Personuppgiftspolicy

Kraven kring personuppgifter har blivit alltmer hårda efter GDPR. Därför ingår det alltid hur kortutgivaren samlar in dina personuppgifter, vilka de delar den med, hur länge de sparar den och hur du gör för att gallra uppgifterna.

Betalningar

Hur du får använda kreditkortet och vad som sker om kortet blir stulet och används av någon annan. Det står nästan alltid i villkoren att du inte får lämna ut PIN koden till någon. Skulle du göra det trots det har du brutit mot villkoren och då kan du själv vara ansvarig för obehöriga köp.

Förmåner

De flesta skaffar ett kreditkort antingen för kreditutrymmet eller för förmånerna som ingår. Villkoren kan berätta om hur bonus, cashback eller rabatter fungerar men även vilka försäkringar som ingår och vad de omfattar. De exakta försäkringsvillkoren hittar du inte alltid i dessa villkor, men i så fall finns en länk till försäkringsbolaget som utfärdar försäkringen.

Kreditvillkor

Kreditvillkoren är delen av villkoren som handlar om krediten. Det inkluderar kreditutrymmet, krediträntan och de räntefria dagarna.

Avgifter

Ett kreditkort kan ha många olika avgifter och ibland framgår de inte jätte tydligt vid en ansökan. I villkoren hittar du dock alla avgifter i en lista och det är dessa som finns:

Uppsägning av avtalet

Hur en uppsägning av kreditkortsavtalet ska gå till och vad som gäller står även i villkoren. Det gäller inte endast dig som kortinnehavare, utan kortutgivaren har också rätt att säga upp kreditkortet för dig.

I dessa villkor framgår även när kreditkortet går ut och vad som händer då.

Vart hittar du villkoren?

Villkoren för ett kreditkort hittar du alltid på kortutgivarens hemsida. Oftast finns det en länk till alla villkoren längst ner på sidan, men placeringen kan variera.

Dock är alla kreditkorts villkor samlade i en och samma mall, en SEKKI-blankett. Det är en blankett som alla kreditkortsföretag måste följa enligt EU lag. Här ska alla villkor framgå och mallen är utformad för att villkoren ska uppfattas enkelt. Så att inte kortutgivaren kan vinkla villkoren och få dem att se bättre ut än de är.