Hoppa till innehåll
Kreditio.se » Gratis försäkringar hos kreditkort

Gratis försäkringar hos kreditkort

gratis försäkring genom kreditkort

Det finns ett antal olika försäkringar som ingår när du tecknar vissa kreditkort. Vilket är en av fördelarna med att just välja ett kreditkort som betalningsmedel. Men vilka försäkringar kan man förvänta sig skall ingå och vad täcker försäkringarna?

Kompletterande reseförsäkring

Den helt klart vanligast förekommande försäkringen som ingår i de flesta kreditkort är den kompletterande reseförsäkringen. Försäkringen täcker till skillnad från en vanlig reseförsäkring inte oftast sjukhuskostnader och liknande vid olycka eller sjukdom. Utan det är skydd som skall ingå i reseförsäkringen som du har genom hemförsäkringen. Istället är det extra skydd som skapar en bekväm resa utan anledning till oro.

Oftast täcker försäkringen även din familj och gäller från att du påbörjar resan tills du är hemma igen. De flesta kort har dock ett krav att minst 50 % av resan betalats med kortet för att försäkringen skall gälla.

De mest eftertraktade skydden i försäkringen är ersättning vid förseningar som flyg eller bagage. Då gäller olika ersättningsbelopp beroende på hur lång förseningen pågår. Det är även en trygghet att kunna få ersättning om du missar anslutningsflyget.

Nedan har vi samlat exempel på skydd som kan ingå i en kompletterande reseförsäkring:

  • Avbeställningsskydd
  • Ersättning för försenat bagage, person eller transport
  • Självriskskydd
  • Eliminerar självrisk för hyrbil
  • Resestartskydd
  • Ersättning vid missat anslutningsflyg
  • Ersättning vid dödsfall eller medicinsk invaliditet

Avbeställningsskydd

Blir du plötsligt drabbad av sjukdom eller skada och tvingas avboka en resa kan du genom avbeställningsskyddet få pengarna tillbaka. Även här krävs det ofta att minst hälften av dessa kostnader har betalats med kreditkortet där försäkringen ingår.

Via avbeställningsskyddet är det vanligt att få ersättning för bokade flygbiljetter, hotellrum och andra bokningar du kommer missa.

Förlängd garanti

På varor du köpt med kreditkortet får du utökad garantitid genom denna försäkring. Oftast är det ett extra år efter garantin du får extra men det finns vanligtvis också en maxtid (till exempel 3 år från köpdatumet). En försäkring som finns hos en hel del kreditkort men långtifrån alla och som ger dig en ökad trygghet vid köp av dyra produkter.

Nyckelförsäkring

Det händer alla någon gång att man tappar bort sina nycklar. Nyckelförsäkringen ger ersättning vid stulna, borttappade eller inlåsta nycklar. Det kan alltså täcka för kostnader som låssmed eller att byta ut låsen. En lite mer ovanlig försäkring bland kreditkorten men går att hitta hos några.

Leveransförsäkring

En leveransförsäkring skyddar dig mot eventuella skador under transporten av beställda varor. Vilket kan kännas tryggt att ha när du beställer lite dyrare eller ömtåliga produkter. Du kan genom försäkringen få ersättning för skador under transport men även om varan blir borttappad. Ersättningen sker genom en återbetalning till kreditkortet och brukar gå smidigt till.

Tanka fel försäkring

Råkar du tanka fel drivmedel i din bil och skada uppstår skyddar denna försäkringen dig. Du kan få ersättning för sanering av tanken och bärgning men det finns även de som täcker mer. Det är vanligt att en tanka fel försäkring ingår i ett bensinkort och då krävs det att man betalat med just det kortet för att försäkringen skall gälla.

Köpskydd

Med köpskyddet har du en försäkring för de varor du köpt med kortet. Skulle varorna bli stulna eller skadade under försäkringsperioden kan du få ersättning. Hur hög ersättning som kan ges varierar mellan olika kort men försäkringsperioden brukar vara 90 dagar.