Hoppa till innehåll

Skillnad mellan VISA och Mastercard

Det kan vara svårt att välja mellan Mastercard och VISA som är två företag med betalningsnätverk för betalkort, kreditkort och debetkort runtom världen. Men som tur är så har vi djupdykt i vad skillnaden är och sammanfattat det på denna sida för dig.

Läs vidare för att ta reda på skillnaden mellan VISA och Mastercard.

Marginalen Gold

Marginalen Gold

Statistik – mastercard vs visa

Genomsnittlig ränta – visa (populäraste korten) 17,9 %
Genomsnittlig ränta – mastercard (populäraste korten) 15,2 %
Genomsnittlig årsavgift – visa (populäraste korten) 195 kr
Genomsnittlig årsavgift – mastercard (populäraste korten) 215 kr
vad är skillnaden mellan mastercard och visa illustration

Vad är skillnaden mellan VISA och Mastercard?

Skillnaden mellan VISA kort och Mastercard kort för dig som kortinnehavare är mycket liten och du kommer troligen inte ens märka av en skillnad. Det är som sagt två olika företag men de erbjuder likvärdiga tjänster. Den största skillnaden mellan VISA och Mastercard är att Mastercard har bättre täckning och accepteras av fler säljare.

Denna skillnad är dock mycket liten och högst sannolikt kommer du aldrig stöta på problem med ett VISA kort. Men den stora skillnaden är alltså att Mastercard har något bättre täckning i mindre utvecklade länder. Reser du ofta i länder som kan räknas in här borde du dock kolla upp det noggrannare och i så fall välja ett kort från Mastercard.

Som kund är det endast om man kollar noggrant i detaljerna man kan se små olikheter mellan företaget.

Alla skillnader mellan VISA och Mastercard:

  • Mastercard har något bättre täckning på deras betalnätverk.
  • Du med VISA kort kommer endast kanske stöta på problem i mindre utvecklade länder.
  • Mastercard har något bättre växlingskurs än VISA.
  • VISA låter inte säljare använda minsta belopp för kortköp eller ta ut en avgift för det.

Skillnad i avgifter mellan VISA och Mastercard

Som sagt är det mestadels banken som avgör avgifterna som kortet har. Det är dock så att Mastercard har en något bättre växlingskurs, men det är marginellt. Det har heller inte någon påverkan på den avgift som banken sätter för kortets valutapåslag. Valutapåslaget brukar vara en större avgift och är istället det som borde prioriteras istället för betalnätverket.

Försäkringar hos Mastercard och VISA kort

Både företagen erbjuder försäkringar som ingår med ett kort på deras betalnätverk. Många Mastercard kort har en reseförsäkring som ingår med kortet där bland annat avbeställningsskydd inkluderas. Du som har ett Mastercard kort är heller aldrig ansvarig för icke auktoriserade transaktioner, vilket skyddar mot kortbedrägerier.

VISA har även en reseförsäkring på korten där det bland annat ingår ersättning för försenat bagage och avbeställningsskydd. Men precis som med avgifterna är det bankerna som utfärdar vilka andra försäkringar som ett kort har. Detta gör att olika VISA och Mastercard kort har olika slags försäkringar som ingår.

Vilken är den största skillnaden?

Oftast är det inte VISA eller Mastercard som avgör vilket som är det bästa kortet utan istället banken som utfärdar kortet. Detta eftersom bankerna sätter vilka förmåner som ska ingå och hur höga avgifter kortet ska ha.

Ett tips från oss på Kreditio är därför att inte bry sig om vare sig ett kort kommer från Mastercard eller VISA. Istället bör du kolla på förmånerna och avgifterna som kortutgivaren satt och därmed hitta det rätta kortet för dig.

Är VISA eller Mastercard bäst?

Vi anser att Mastercard är något bättre än VISA på grund av att de har bättre täckning och växlingskurs. Men det är som sagt en marginell skillnad och därför spelar det inget större roll vilket av betalningsnätverken man väljer.

På grund av att skillnaden är så liten tycker vi det är viktigare att jämföra kreditkorten utifrån avgifterna och förmånerna. Gör du detta så kommer du se till att hitta ett kort som passar dina behov och det är betydligt viktigare än nätverket som används.

Sammanfattningsvis bör du inte fundera så mycket kring vilket betalnätverket kreditkortet använder. Utan istället fokusera på avgifterna och vilka förmåner som kortet erbjuder till kortinnehavarna.

Mastercard

Mastercard är ett företag som har betalnätverk runtom världen som används av många olika betalningskort. De ger däremot inte ut några egna kort utan har endast hand om nätverket för korten. Istället är det banker och andra kortutgivare som ger ut de olika korten. I Sverige är kort som använder sig av Mastercards betalnätverk mycket vanliga.

VISA

Visa är ett företag som är mycket likt Mastercard och har även betalnätverk med täckning världen över. De ger heller inte ut några egna kort utan sköter endast nätverket för betalningar. Många svenska kreditkort och debetkort använder sig av VISAs betalnätverk och troligen har du haft eller har ett kort som gör det.

Vanliga frågor

Är VISA eller Mastercard bäst?

Som kund kommer du högst sannolikt aldrig känna en märkbar skillnad mellan företagen. Istället bör du leta efter kortet med de bästa avgifterna och förmånerna för dig.

Vilka banker har VISA kort?

I Sverige har många banker VISA kort t ex Bank Norweigan, Rocker Bank, Marginalen Bank med mera…

Vilka banker har Mastercard kort?

Det finns ett större utbud av Mastercard kort på den svenska marknaden än VISA. Bland annat har dessa banker Mastercard kort: Remember Bank, Komplett Bank, Resurs Bank och många fler.

Är VISA eller Mastercard bäst?

Man skulle kunna säga att Mastercard är ett bättre betalnätverk då de har lägre växlingskurs + bättre täckning. Dock är detta marginellt och inget du som kortinnehavare kommer märka av.

Innehållsansvarig:
Oliver Ivanovic

Oliver Ivanovic

Oliver är medgrundare och skribent på kreditio. Finans och lån är stora intressen för Oliver och han har tidigare jobbat som ekonomisk rådgivare. Det mesta av innehållet skrivs och granskas av Oliver dagligen.

Läs mer om Oliver

Uppdaterad senast 2023-07-09

Oliver Ivanovic på LinkedIn